Bienvenue Notre centre Presse  Nous contacter
Nederlands

De industriële leerovereenkomst

Horeca Vorming Brussel werd door het Paritair Leercomité aangesteld om in te staan voor de organisatie, de coördinatie en de opvolging van de praktijkopleiding in de onderneming van jongeren die ervoor kiezen om te integreren in de Horecasector via een industriële leerovereenkomst.

Wat is een industriële leerovereenkomst?

Het betreft een overeenkomst bestemd voor jongeren die nog deeltijds onderworpen zijn aan de schoolplicht en die een beroep wensen aan te leren.

De schoolopleiding van de jongere (15 uur per week) wordt gecombineerd met een praktijkopleiding in de onderneming (gedurende 23 uur per week), onder begeleiding van een ervaren werknemer.

De overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten tussen de jongere en de onderneming die de opleiding voor haar rekening neemt.

Om een jongere te mogen begeleiden in het kader van een industriële leerovereenkomst, moet het bedrijf de erkenning vragen van het Paritair Leercomité van het Hotelbedrijf.

Indien u meer informatie wenst over de industriële leerovereenkomst, kan u contact opnemen met :

Véronique Lecat : v.lecat@horeca.be

Aanvraagformulier erkenning bedrijf

Leerreglement

Leerovereenkomst