Bienvenue Notre centre Presse  Nous contacter
Nederlands

Ons centrum

 

Wie zijn we en wat doen we?

Horeca Vorming Brussel, of het Brussels centrum voor vorming en vervolmaking in de Horecasector, is een initiatief van de sociale partners uit de Horecasector (Paritair Comité 302), meer bepaald de vakorganisaties, ABVV-Voeding en ACV Voeding, en de werkgeversorganisatie HORECA Brussel.

De hoofdopdracht van Horeca Vorming bestaat uit het initiëren en ondersteunen van vormingsacties, maar ook uit de innovatie en ontwikkeling van activiteiten die verband houden met de vorming van éénieder die in de HORECA werkt of zal gaan werken.

Opleidingen voor werknemers uit de Horecasector

Horeca Vorming Brussel biedt de werknemers uit de sector een permanent vormingsaanbod met meer dan 160 verschillende opleidingen. Deze opleidingen worden allemaal volledig gefinancierd door Horeca Vorming Brussel. De deelname is dus gratis.

Het gaat om allerlei korte opleidingen gebaseerd op de realiteit binnen de onderneming, die verstrekt worden door professionals. Zo kunnen de verworven vaardigheden onmiddellijk in praktijk worden omgezet.

Een geheel van diensten voor bedrijven uit de Horecasector
Horeca Vorming Brussel biedt ondernemingen uit de Horecasector verschillende manieren aan om hun personeel op een efficiënte en professionele manier op te leiden. Horeca Vorming Brussel biedt een oplossing op maat, ongeacht de grootte van de onderneming :

In samenwerking met haar partners biedt Horeca Vorming Brussel bedrijven die dit wensen ook de mogelijkheid om stagiairs te ontvangen en te begeleiden die een opleiding gevolgd hebben bij Horeca Vorming Brussel. Voor bedrijven is dit een goede manier opleidingsacties voor werkzoekenden te steunen en om bekwaam personeel te vinden.

Opleidingen voor werkzoekenden

De Horecasector is permanent op zoek naar nieuw talent. Ook het opleiden van nieuwe drijvende krachten voor de sector is een opdracht van het vormingscentrum.

Horeca Vorming en Bruxelles Formation ondertekenden een overeenkomst betreffende de organisatie van opleidingen voor werkzoekenden die een beroep wensen aan te leren uit de Horecasector.

Elk jaar worden er 4 opleidingen georganiseerd van in totaal 3.344 uur

Andere opleidingen zijn eveneens beschikbaar via het Referentiecentrum Horeca Be Pro : zie andere opleidingen

Een solide verankering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter vervolmaking van (toekomstige) werknemers

Samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VDAB heeft Horeca Vorming Brussel het Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector opgericht. Dankzij dit gezamenlijk initiatief kunnen bedrijven, werknemers, werkzoekenden en scholen beroep doen op een hele reeks diensten inzake vorming en tewerkstelling. Meer informatie vindt u op www.horecabepro.be.

Ondersteuning aangaande de Industriële Leerovereenkomst

Horeca Vorming Brussel staat in voor het organiseren, coördineren en opvolgen van de praktijkopleiding binnen de onderneming van jongeren die ervoor gekozen hebben om zich te integreren in de Horecasector via een Industriële Leerovereenkomst.

Onze lokalen

Horeca Vorming ontvangt u voortaan in haar nieuwe kantoren te Anderlecht.

In deze nieuwe vormingsruimte van 2400m² zijn zowel de opleidingslokalen gevestigd als de administratieve lokalen van Horeca Vorming van van het Referentiecentrum Horeca Be Pro.


Het centrum bestaat uit vele verschillende ruimten:

Toutes ces salles sont équipées de matériel à la pointe de la technologie et adapté aux besoins des formations, garantissant qualité et efficacité dans l’apprentissage.

Wenst u onze lokalen te huren voor een vergadering of opleiding?

Neem contact op met Isabelle Bayot

02/550.00.12

i.bayot@horeca.be

Ons team

Opleidingen voor werknemers
Anne-Sophie Savoie Verantwoordelijke werknemersopleidingen a.savoie@horeca.be
Eloïse Angillis Consulente e.angillis@horeca.be
Wim Oscé Consulent w.osce@horeca.be
Rosalie Carmona Commercieel assistente r.carmona@horeca;be
Aline Marion Administratief assistente a.marion@horeca.be
Opleidingen voor werkzoekenden
Kerstin Isselhorst Verantwoordelijke werkzoekendenopleidingen k.isselhorst@horeca.be
Damien Boucherie Instructeur zaal d.boucherie@horeca.be
David De Snyders Instructeur keuken d.desnyders@horeca.be
Véronique Lecat Projectassistente v.lecat@horeca.be
Directie en coördinatie
Mathilde Vankerkhoven Directrice m.vankerkhoven@horeca.be
Nancy Lambelé Coördinatrice n.lamblele@horeca.be
Support
Laurence Melkenbeek Directieassistente l.melkenbeek@horeca.be
Isabelle Bayot Logisitiek assistente i.bayot@horeca.be