Bienvenue Notre centre Presse  Nous contacter
Nederlands

Personeel zoeken

Horeca Vorming Brussel is verbonden aan het Referentiecentrum Horeca Be Pro om u te helpen bij uw zoektocht naar personeel.

Recruteringsontbijten

Zoekt u bekwaam en goed opgeleid personeel? Horeca Be Pro, de partner van Horeca Vorming Brussel, organiseert regelmatig ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden die geslaagd zijn voor een opleiding tot een beroep uit onze sector.

Raadpleeg hier de planning voor deze ontmoetingen

Actiris

Horeca Vorming Brussel en Horeca Be pro werken nauw samen met de afdeling Horeca van Actiris. Dankzij hun tussenkomst kan u zich laten bijstaan om het profiel van de personen waarnaar u op zoek bent zo goed mogelijk in kaart te brengen. Actiris heeft bovendien een dienst « select » die voor u een selectie uitvoert.

Meer weten over deze dienst

Tewerkstellingsconsulenten

Twee tewerkstellingsconsulenten van Actiris werken op de site van Horeca Vorming Brussel. Zij zijn gespecialiseerd in onze sector en kunnen u helpen bij uw zoektocht naar kandidaten, u informeren over tewerkstellingsmaatregelen en u kandidaten voorstellen die een opleiding hebben voltooid in een horecaberoep.

Hoe kan u hen contacteren ?

Hilde THEUNKENS 02/500 00 10 h.theunkens@horeca.be

Glodie LUNATU 02/500.00.10 g.lunatu@horeca.be

Tewerkstellingssteun

Indien u een stagiair aanwerft aan het einde van zijn of haar opleiding, kent Horeca Vorming u een tewerkstellingspremie toe tot 2500 euro:

Voorwaarden om deze premie te bekomen :

Op federaal en/of regionaal niveau bestaan nog andere tewerkstellingsmaatregelen. Indien u hierover informatie wenst, kan u contact opnemen met met de tewerstellingsconsulenten van Actiris die op de site van Horeca Vorming werken.

Hilde THEUNKENS 02/500 00 10 h.theunkens@horeca.be

Glodie LUNATU 02/500.00.10 g.lunatu@horeca.be