Bienvenue Notre centre Presse  Nous contacter
Nederlands

Erkennen van de vaardigheden

Iedere persoon van boven de 18 jaar kan zijn of haar beroepsbekwaamheden verworven op het werk of privé officieel laten erkennen. De erkenning van de vaardigheden is een proces waarbij personen die een beroepsvaardigheid hebben verworven op het terrein maar die geen diploma hebben, een examen kunnen komen afleggen dat toegang geeft tot een attest van verworven bekwaamheden voor een bepaald beroep.

Via het Centre bruxellois de Validation de Compétences voor Horecaberoepen kan men voortaan zijn bekwaamheden laten erkennen voor bepaalde beroepen.

De erkenning van de vaardigheden is zowel bestemd voor werknemers als voor werkzoekenden.

U kan uw bekwaamheden laten erkennen voor de volgende beroepen :

2017
Type test Datum Uur Locatie
Kelner Donderdag 16 november 10u15-14u30 Ukkel
Eerste rangkelner Maandag 11 december 11u30-17u00 Anderlecht

Voor meer informatie over de erkenning van de vaardigheden, kan u de website raadplegen van het Consortium de Validation de Compétences :

http://www.cvdc.be/