Bienvenue Notre centre Presse  Nous contacter
Nederlands

Erkennen van de vaardigheden

Iedere persoon van boven de 18 jaar kan zijn of haar beroepsbekwaamheden verworven op het werk of privé officieel laten erkennen. De erkenning van de vaardigheden is een proces waarbij personen die een beroepsvaardigheid hebben verworven op het terrein maar die geen diploma hebben, een examen kunnen komen afleggen dat toegang geeft tot een attest van verworven bekwaamheden voor een bepaald beroep.

Via het Centre bruxellois de Validation de Compétences voor Horecaberoepen kan men voortaan zijn bekwaamheden laten erkennen voor bepaalde beroepen.

De erkenning van de vaardigheden is zowel bestemd voor werknemers als voor werkzoekenden.

U kan uw bekwaamheden laten erkennen voor de volgende beroepen :

2018
Type test Datum Uur Locatie
Barman/Barmaid Vrijdag 28 september 2018 14u-17u30 Anderlecht
Barman/Barmaid Woensdag 28 november 2018 15u-18u30 Anderlecht
Kelner Donderdag 10 mei 2018 10u30-15u Ukkel
Kelner Dinsdag 15 mei 2018 11u30-16u30 Anderlecht
Kelner Maandag 9 juli 2018 11u30-16u30 Anderlecht
Kelner Woensdag 11 september 2018 11u30-16u30 Anderlecht
Kelner Maandag 22 october 2018 11u30-16u30 Anderlecht
Kelner Vrijdag 16 november 2018 11u30-16u30 Anderlecht
Eerste rangkelner Dinsdag 8 mei 2018 17u-22u Anderlecht
Eerste rangkelner Dinsdag 10 juli 2018 11u30-17u Anderlecht
Eerste rangkelner Vrijdag 21 december 2018 11u30-17u Anderlecht

Voor meer informatie over de erkenning van de vaardigheden, kan u de website raadplegen van het Consortium de Validation de Compétences :

http://www.cvdc.be/