Bienvenue Notre centre Presse  Nous contacter
Nederlands

Erkennen van de vaardigheden

Iedere persoon van boven de 18 jaar kan zijn of haar beroepsbekwaamheden verworven op het werk of privé officieel laten erkennen. De erkenning van de vaardigheden is een proces waarbij personen die een beroepsvaardigheid hebben verworven op het terrein maar die geen diploma hebben, een examen kunnen komen afleggen dat toegang geeft tot een attest van verworven bekwaamheden voor een bepaald beroep.

Via het Centre bruxellois de Validation de Compétences voor Horecaberoepen kan men voortaan zijn bekwaamheden laten erkennen voor bepaalde beroepen.

De erkenning van de vaardigheden is zowel bestemd voor werknemers als voor werkzoekenden.

U kan uw bekwaamheden laten erkennen voor de volgende beroepen :

2017
Type test Datum Locatie
Eerste rangkelner Maandag 11 december Anderlecht
Kelner Donderdag 16 november Ukkel
Kelner Woensdag 8 november Anderlecht
Barman Mandaag 6 november Anderlecht
Kelner Mandaag 30 oktober Anderlecht
Kelner Donderdag 19 oktober Ukkel
Kelner Dinsdag 10 oktober Anderlecht
Barman Maandag 9 oktober Anderlecht
Eerste rangkelner Dinsdag 11 juli Anderlecht
Kelner Maandag 10 juli Anderlecht
Kelner Donderdag 25 mei Ukkel
Kelner Donderdag 27 april Ukkel

Voor meer informatie over de erkenning van de vaardigheden, kan u de website raadplegen van het Consortium de Validation de Compétences :

http://www.cvdc.be/