Welkom Ons centrum Financiƫle steun Partners Contacteer ons

Leerlingen & leerkrachten

Horeca Vorming Vlaanderen heeft een samenwerkingsovereenkomst met verschillende onderwijspartners om duurzame bruggen te bouwen tussen onderwijs en de horecasector.

Ter ondersteuning van de hotelscholen en grootkeukenscholen bereiden we leerlingen voor op stages, ontwikkelen we didactisch materiaal en kunnen leerkrachten zich bijscholen.

Samen met het deeltijds beroepssecundair onderwijs ondersteunen we zowel kwantitatief als kwalitatief het alternerend leren in de horecasector. Dit doen we o.a. door de kwaliteit van de opleidingen in de centra voor deeltijds onderwijs (cdo’s) en van het werkplekleren in het bedrijf te verhogen.

Via het systeem van het Industrieel Leerlingwezen begeleiden we leerovereenkomsten tussen leerlingen en leerbedrijven (dat zijn horecazaken die na een kwaliteitscontrole door de horecasector erkend werden als leerbedrijf).

Zo werken we aan een betere afstemming tussen het onderwijs en de noden op de arbeidsmarkt.