Welkom Ons centrum Financiële steun Partners Contacteer ons


Welkom

Horeca Vorming (of Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector) is een initiatief van de sociale partners uit de Horecasector (Paritair comité 302): de vakorganisatie ABVV-Voeding en ACV-Voeding en de werkgeversorganisaties uit de sector.

De hoofdopdracht van Horeca Vorming bestaat erin te initiëren, te ondersteunen en te innoveren door het ontwikkelen van activiteiten die verband houden met de vorming en de vervolmaking van ieder die in de Horecasector werkt of in de toekomst zal gaan werken.

Onze organisatie telt 4 entiteiten, waavan één federale en 3 regionale. Klik op het centrum van uw keuze bovenaan de pagina voor meer informatie over de specifieke activiteiten van elk centrum :

Elke regio staat in voor de ontwikkeling en het organiseren van vormingsinitiatieven voor werknemers en voor de uitvoering van de initiatieven van de federale eenheid ten voordele van de zogenaamde « risicogroepen ».

Op deze website vindt u alle informatie over onze gemeenschappelijke activiteiten maar eveneens over de specifieke projecten per regio via de regionale pagina's.

  Historiek en activiteiten

In 1989 beslisten de sociale partners van paritair comité 302—Horecasector om binnen het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en aanverwante bedrijven een gesolidariseerde bijdrage te innen op de brutoloonmassa van de werknemers met het oog op de ontwikkeling van de vormingsinspanningen. In augustus 1992 beslisten dezelfde partners om de vzw Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector op te richten die instaat voor het beheer van het gebruik van de middelen die uit deze bijdrage voortvloeien.

In oktober 2003 wordt beslist de vormingsmiddelen te regionaliseren. Naast de vzw Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, worden 3 regionale entiteiten opgericht die belast zijn met het beheer, de coördinatie, de opvolging en de evaluatie van de vormingsinitiatieven in hun respectievelijke regio. Deze worden gefinancierd door de middelen afkomstig van de bedrijven waarvan de juridische zetel in de bewuste regio gevestigd is.

De raad van bestuur van de vzw is paritair samengesteld uit 4 patronale en 4 syndicale vertegenwoordigers. Sinds 2004 werden de vrijgemaakte middelen gebruikt om enkele grote activiteitspolen te financieren:

Opleidingen voor werknemers:

De inning van een bijdrage van 0,60 % op het volledige salaris van werknemers van bedrijven uit de sector maakt volgende zaken mogelijk:

  • Ontwikkeling van een open opleidingsaanbod voor werknemers en toekomstige werknemers
  • Terbeschikkingstelling van dit vormingsaanbod aan bedrijven met minder dan 50 werknemers die deze opleidingen binnen hun bedrijf willen organiseren.
  • Financiële steun voor de interne vormingsinitiatieven van bedrijven met meer dan 50 werknemers.

De doelstelling van deze acties is niet alleen de werknemers de kans te geven zich te perfectionneren in de uitvoering van hun functie, maar ook het positieve imago van de Horecasector een boost te geven.

Opleidingen en acties voor werkzoekenden en « risicogroepen »:

Via een bijdrage van 0,10 % op het volledige salaris van werknemers van bedrijven uit de sector met zetel in regio Brussel:

  • Ondersteuning en organisatie van opleidingen bestemd voor werkzoekenden met het oog op hun integratie in de sector, in samenwerking met verschillende partners.
  • Ondersteuning voor de praktische vorming van leerlingen die een leerovereenkomst afsloten voor beroepen uitgevoerd door loontrekkende werknemers ; de zogenaamde industriële leerovereenkomst.]

Voor Wie

Horeca Vorming ontwikkelt verschillende diensten voor bedrijven in Paritair Comité 302. Zo organiseren we opleidingen, opleidingssteun en projecten in samenwerking met verschillende partners. Daarnaast worden opleidingen en projecten opgezet voor werkzoekenden en het horecaonderwijs.

Werknemers in de Horeca(onder PC302)

Je werkt in de horecasector maar wilt je kennis en vaardigheden uitbreiden?

Horeca Vorming organiseert per semester tal van korte en praktijkgerichte opleidingen aangepast aan de behoeften van de verschillende functies en soorten horecabedrijven. Deze opleidingen zijn gratis en enkel toegankelijk voor werknemers in de horeca (PC302).

Onze lesgevers zijn stuk voor stuk expert in hun vakgebied. De opleidingen vertrekken steeds vanuit de ervaringen en situaties van de cursisten. Op die manier krijgen de deelnemers handige tips & tricks waarmee ze de dag erna al aan de slag kunnen.

Ook ondersteunen we horecabedrijven in het opleiden en bijscholen van hun werknemers. Voor meer informatie over de opleidingen van de 3 centra klik op de regio naar wens.

Werkzoekenden

Op zoek naar een uitdagende job? De horeca is altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers. Horeca Vorming onderneemt dan ook tal van initiatieven om nieuwe werknemers aan te trekken. Voor werkzoekenden werken we samen met diverse opleidings– en tewerkstellingsorganisaties. Samen met hen organiseren we opleidingen die de werkzoekenden voorbereiden op een job in de horecasector. Meer informatie over de verschillende initiatieven voor werkzoekenden in een specifieke regio vindt u door hieronder de regio te selecteren.

Onderwijs

Horeca vorming investeert in de samenwerking met het onderwijs om kwalitatieve stages en de instroom in de sector te realiseren. Hiervoor zetten de 3 centra tal van activiteiten op met partners in het onderwijs. Meer informatie over de samenwerking met het onderwijs in een specifieke regio vindt u door hieronder de regio te selecteren.